Vikbolandets förskolor är förlagda några mil utanför Norrköping. Alla ligger i natursköna områden. Nära till skog och mark där barnen kan leka i trygg miljö.

söndag 12 november 2017

2017-11-12


Hej i höstkylan!
Ännu ett blogg-inlägg, i väntan på att få in uppdaterade mailadresser till Er vårdnadshavare. Men snart hoppas jag - och personalen - kunna "skjuta ut" info via mailen.
Jag utgår ifrån att Ni alla har uppmärksammat de nya och "avdelningsrena" telefonnumren vilka även är kopplade till ett mobilnummer som med fördel kan användas för sjuk-/friskanmälan till förskolan. I dagarna har det också öppnats en s.k. funktionsbrevlåda till respektive förskola. Adressen är följande:
Lilla Önnemo: lillaonnemofsk@norrkoping.se
Stora Önnemo: storaonnemofsk@norrkoping.se


Jag vill (ännu en gång) påminna om E-tjänsten för Dig, som vårdnadshavare, där Du anmäler samtliga förändringar som dyker upp inom schematider, taxekategori, snitt-tid och inkomst. Nu har vi, från förskolans håll, varit ganska "tjatiga" om detta under hösten men - jag vill passa på att nämna att det har gett resultat! Ni har varit flitiga (-re) att rapportera korrekt snitt-tid vilket resulterade i ökade intäkter till verksamheten och som alltså kommer Era barn tillgodo - bra jobbat, fortsätt så!


Vi börjar sikta slutet av året med allt vad det innebär av förberedelser och förväntan inför advent och jul. Där ingår också, för vår del, att planera för personalbeläggningar, samordning av resurser etc. Ni förstår naturligtvis att det är av stor vikt att vi kan få information om hur ert omsorgsbehov ser ut under jul-/nyårsperioden?! Tack för att ni lämnar skriftligt besked om det.


Viktiga datum att notera inför 2018:
  • måndag 8/1: kommungemensam kompetensutvecklingsdag - förskolorna i kommunen stängda.
  • fredag 23/3: Önnemo och Kättinge förskola studiedag, ordinarie omsorg stängd. Vid ytterlig svårighet att ordna omsorg den dagen - kontakta förskolechef minst 1 månad innan, då kan plats anvisas på annan förskola i kommunen.
Under 2018 satsar kommunen och fastighetsägaren Norrevo på att energianpassa Önnemo förskolas värmesystem till bergvärme! Det kommer att påverka utemiljön till viss del och innemiljön till något större del. Mycket av det "krångligaste" arbetet är dock förlagt till en period under sommaren och då kommer vi att stänga förskolan helt - det blir alltså inget sommaröppet på stora Önnemo 2018. Men alla detaljer kring detta kommer att förmedlas längre fram i vår - jag ville bara lämna ut den första blänkaren redan nu. Våren kommer till största delen handla om projektering med start i mars och själva "utförandet" startar först i juni.


/Maria Furenhed, förskolechef.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.