Vikbolandets förskolor är förlagda några mil utanför Norrköping. Alla ligger i natursköna områden. Nära till skog och mark där barnen kan leka i trygg miljö.

fredag 11 augusti 2017

2017-08-11


Hej - och varmt välkommen till ett nytt verksamhetsår på förskolan! Du, som vårdnadshavare, kanske är här för första gången och bekantar dig med Bloggen eller så har du varit här förut.
Själv lägger jag nu mitt första halvår, som förskolechef på Kättinge och Önnemo, bakom mig - ett halvår som handlade mycket om introduktion, lära känna, förvalta verksamheten samt rekrytera personal. Jag ser mig fortfarande som "ny på jobbet" i flera avseenden (jag måste ju igenom ett helt år först innan jag har mött alla delar av ett årshjul) men börjar även känna mig lite "hemma" och känner att jag trivs!


Önnemo går lite nya tider till mötes, i och med viss omorganisation. På stora Ö har vi roterat 2 avdelningar och därigenom skapat 2 moduler - en för de yngsta och en för de äldre - fördelat i var sin del av huset. Pedagogerna har verkligen 'jobbat på' för att skapa välkomnande och utmanande miljöer även om det finns mer att göra (det finns det ju alltid?!). Alla har bidragit på olika sätt och jag passar på, även här, att rikta ett stort och varmt Tack för allt jobb som har plöjts ner i detta projekt!


Rekrytering av personal är tyvärr inget lätt område och detsamma gäller dessvärre stora delar av Norrköpings kommun. Utbildade förskollärare växer inte på träden utanför huset... (finns tyvärr inte heller att beställa någonstans ifrån.) Som läget ser ut just nu kan vi ändå starta året med, i stort sett,  folk på plats med både erfarenhet och kompetens som jag är övertygad om kommer att bidra till att vi får en god kvalitet på verksamheten. Du kommer alltså att möta en hel del nya ansikten i personalgrupperna, även om du inte är ny som vårdnadshavare på förskolan.


Så här ser det ut i augusti -17:
Modul 1
Lingon        Anna C, Helen F, Susanne
Hallon        Gun, Marina, Heléne L. Malin kommer 1/9
Modul 2
Björnbär     Anita, Ann, Ida, Monika
Blåbär        Gunilla, Lina, Sara, Sofie
Lilla Önnemo
Krusbär       Anna J, Eva, Karolina samt Teo som fördelas på båda avd.
Vinbär         Annelie, Tim, Åsa samt Teo


Måndag 14/8 startar vi nya året med en kompetensutvecklingsdag för båda förskolorna, Kättinge och Önnemo. Det innebär ju att omsorgen är stängd och på tisdag börjar många nya barn - främst på modul 1. Det ska bli spännande att möta detta år!


En förändring (som jag gör utifrån utvärderingen av våren) kommer att träda i kraft fr.o.m. nu: viktig info som du, som vårdnadshavare, behöver få relativt omgående ska sändas via mail förutom att finnas tillgänglig här, på bloggen. Samtliga mailadresser kommer att plockas ut från kommunens data och var och en får checka av/ev. uppdatera samt godkänna den först. Alla mail av detta slag kommer att skickas som "Hemlig kopia" vilket innebär att Du endast kommer kunna se din egen mailadress - ingen annans!


Väl mött på förskolan - eller via mail/telefon, du är alltid välkommen att höra av dig!
Med vänlig hälsning
Maria Furenhed, förskolechef
011-15 20 77  maria.furenhed@norrkoping.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.