Vikbolandets förskolor är förlagda några mil utanför Norrköping. Alla ligger i natursköna områden. Nära till skog och mark där barnen kan leka i trygg miljö.

torsdag 1 juni 2017

2017-06-01
Första dagen på (almanackans) sommar - så kom den tillbaka igen! Blomstertiden, midsommar och de ljusa kvällarnas tid, som innehåller både en del avslut och några förväntningar inför det som kommer...


Info från chef:
Ett Sommarbrev, från pedagogerna riktad till samtliga vårdnadshavare, har publicerats i dagarna. Där finns bl.a. exakta tider vad gäller öppet/stängt på avdelningarna.
Organisation - personalförändringar:
  • Önnemo/Hallon: Ann-Charlotte och Charlotte avslutar sina anställningar till semestern och går vidare mot nya utmaningar. Vi önskar dem båda Lycka till! Nya pedagoger är i dagsläget inte klart, rekrytering pågår.
  • Nya pedagoger (som är klara) som börjar hos oss i augusti: Eva (Krusbär) och Åsa (Vinbär).
  • Fördelningen med befintlig personal i övrigt är naturligtvis av intresse men - vis av erfarenhet - presenterar vi det först när personalpusslet är klart. Allt för att inte "låsa fast" en information som sen måste revideras. Jag utgår ifrån att det är klart i augusti, jag har mycket goda förhoppningar kring det!
Organisation - avdelningar:
  • I augusti har stora Önnemo justerats inomhus: modul 1, för de yngsta barnen, med avdelningarna Hallon och Lingon återfinns i den del av huset som vetter mot Apptek. Lingon flyttar alltså till dagens Björnbär-lokaler. Modul 2, för de äldre barnen, med avdelningarna Björnbär och Blåbär återfinns i den andra delen. Björnbär flyttar till dagens Lingon-lokaler. Det kommer att innebära visst omak med planering och flytt men vi hoppas att det ska "störa" så lite som möjligt.
  • Lilla Önnemo behåller sitt "utseende" med Krusbär för de yngsta samt Vinbär för de äldre.
  • Ett föräldramöte inför verksamhetsåret 17/18 kommer att bokas in tidigt i höst, slutet av augusti eller början av september - vi återkommer med datum. Där och då följer närmare presentation kring organisationen, personalfördelning och lärandefokus.
  • Angående övergångar från/till avdelningar så har berörda familjer informerats och barnen har, tillsammans med pedagoger, börjat "hälsa på" och bekanta sig med det som blir det nya efter sommaren. Enligt de reflektioner jag fått från personalen, som deltagit i detta, har det varit övervägande positivt och barnen visar både intresse och nyfikenhet. Det är en omställning - både för barn, vårdn.havare och pedagoger - men med många goda krafters hjälp underlättar det situationen och kommer att fungera väl.
Vinbärsbarnen är snart på väg ifrån förskolan, även de är ju på väg vidare mot nya utmaningar! Ett stort tack för förtroendet som visats förskolan - att få vara en del av Ert barns viktigaste tid i livet... Vi önskar alla Vinbär, med familjer, Lycka till!


Måndag 14/8 är verksamheten stängd för uppstart och planering. Introduktioner för de flesta nya barn startar tisdag 15/8.
Avslutningsvis - Vi önskar alla en fin ledighet och hoppas att vi alla fylls av energi som räcker långt framöver!
Med vänlig hälsning
Maria Furenhed, fskchef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.