Vikbolandets förskolor är förlagda några mil utanför Norrköping. Alla ligger i natursköna områden. Nära till skog och mark där barnen kan leka i trygg miljö.

onsdag 8 mars 2017


INFOrmation - vårdnadshavare 2017-03-08


Force majeure

(franska: 'övermakt') är en juridisk term för övermäktiga eller obemästerliga krafter, oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på sedvanligt vis.Magsjuka är ingen rolig historia! Nu tycks denna o-roliga historia ha drabbat oss med full kraft och idag ligger halva personalstyrkan (Stora Önnemo) hemma… Detta fick till följd att vi bad de familjer, som vi bedömde ha en möjlighet, att stanna hemma. Tyvärr fick vi även agera tvärtemot vår ambition – att vara en Välkomnande förskola – genom att ta emot er, som kom, med beskedet om det akuta läget samt ett önskemål om att göra ert yttersta för att ev. hämta tidigare. Det är nämligen inte så enkelt att varken få tag i några vikarier i en större omfattning eller att få någon vikarie som ”frivilligt” tar sig an ett uppdrag i en situation som denna.Utifrån ovan beskrivna: vi vill rikta ett STORT och varmt Tack för er förståelse och vilja att samarbeta kring detta!Vidare måste vi nu vidta de åtgärder vi kan för att bli kvitt eländet. Jag har varit i kontakt med Smittskydd Östergötland och vill härmed informera kring det virus som det troligen (!) handlar om:

Calicivirus är en av de vanligaste orsakerna till den magsjuka som kallas vinterkräksjukan. Calicivirus är mycket smittsamma och är också den vanligaste orsaken i Sverige till smitta via livsmedel. Det räcker med 10 till 100 viruspartiklar för att bli smittad. I en enda droppe från kräkning eller avföring kan det finnas miljoner virus.

Inkubationstiden, det vill säga den tid det tar från det att du smittats till att du blir sjuk, är 12-48 timmar. Symtomen är häftiga kräkningar, diarré, ont i magen, måttlig feber, huvudvärk och muskelvärk. Du kan känna dig riktigt sjuk och dålig.

Symtomen kan pågå i ett till tre dygn.Vi vill också betona vikten av att alla hjälps åt att följa de rekommendationer som finns i anslutning till ovanstående:

 • Håll 48-timmarsregeln, dvs. minst 2 dygn symtomfri innan återgång till förskolan! OBS! att det gäller även då övriga familjemedlemmar är sjuka dvs. då ett syskon/förälder är sjuk ska barnet stanna hemma tills den sjuke varit symtomfri 48 timmar. Vi kan inte göra några undantag från detta!
 • Ta hem kläder och tillbehör såsom nappar, gosedjur, etc. för kokning/tvätt.
   
  Övrig info:
  Lilla Önnemo – samtalen inför övergång till förskoleklass inleds. Ang. personalsituationen: Petra jobbar på Vinbäret t.o.m. v14, och fr.o.m. v15 finns Lotta där istället. Samma vecka, onsdag 12/4, börjar Annelie på Vinbäret. Felix har tackat ja till fortsatt vikariat under april med ev. förlängning. Rekrytering pågår, det finns ett antal sökande till tjänsterna.
  BVC måste flytta från vårdcentralen för en tid, pga renovering. De kommer fr.o.m. 16/3 att finnas i samma lokaler som Familjecentralen, intill Stora Önnemo.
  Inom kort kommer vi att lämna blanketter ang. sommarledigheter – det är (svårt att tro?!) hög tid att börja planera inför sommarverksamheten!
  Allt för nu – med vänlig hälsning

Maria Furenhed

Fskchef 011-15 20 77

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.