Vikbolandets förskolor är förlagda några mil utanför Norrköping. Alla ligger i natursköna områden. Nära till skog och mark där barnen kan leka i trygg miljö.

måndag 20 februari 2017

INFORMATION - VÅRDNADSHAVARE


INFORMATION - vårdnadshavare 2017-02-20


Personal på Önnemo förskola

Förskolans verksamhet grundar sig på ett antal styrdokument – bl.a. skollagen, Läroplanen samt Norrköpings kommuns Verksamhetsidé. Att förverkliga uppdraget samt bygga den dagliga verksamheten hänger till stor del på engagerade pedagoger - med stöd i ledning och organisation.

Pedagogerna i förskolan gör ett fantastiskt jobb; anknytning till alla barn, stöttning, vägledning, tröst och utmaningar. Vi utmanar både barnen och varandra, får ständigt nya insikter och färdigheter, vilket leder oss vidare och framåt. Ibland ställs vi inför något som vi inte kan relatera till, genom tidigare erfarenheter, men som positivt nyfiken och mån om att göra allt för att medverka till att skapa allas ”bästa jag” väljer vi olika vägar. En väg kan vara att utmana sig själv genom att söka ett nytt jobb – jag vet, för jag har nyligen gjort det själv.

Vi är i/står inför förändringar på Önnemo enligt nedan:

Stora Önnemo: Carolin har börjat på Lingonet – Välkommen!

Lilla Önnemo: Ingrid har avslutat sin tjänst på Krusbäret – Lycka till med nya uppdraget!

Tesan har (fr.o.m. idag) ”klivit över” från Vinbäret till Krusbäret, enligt tidigare planering.

Rekrytering av ny pedagog klar – Annelie börjar (som det ser ut just nu) på Vinbäret, start i mitten av april.

Marie, Petra och Tesan har antagit nya utmaningar i form av möjligheten att få vara med om att ”starta upp” en ny förskola i Norrköping. Den nya enheten lyder under en del press på att komma igång, då det finns väldigt många barn i kö i vår kommun och att den s.k. Barnomsorgsgarantin inte kan uppfyllas. Denna situation gör att vi får lägga extra fokus just nu på att göra det så bra vi kan för Vinbärs-gruppen, de har ju sin avslutande tid i förskolan under våren och ska få de bästa förutsättningar vi kan ge dem inför övergången till skolan och förskoleklass.

Som en ”garanti” för kontinuitet på Vinbäret finns Anna kvar i gruppen.

Våra förskolor har, under ett antal år, haft en kvalitetstjänst i form av ”Utvecklingspedagog” och det har under hela den tiden varit Anna Jansson. Många av er känner säkert Anna då hon – förutom bistått pedagogerna i reflektioner och utvecklingsarbeten – även vistats mycket ute i våra barngrupper. Även Anna har antagit en ny utmaning – densamma som ovan nämnda Marie, Petra och Tesan – och avslutar sin tjänst på Önnemo/Kättinge förskolor under mars. Detta medför att vi – i nuläget – inte kommer att ha tillgång till en Utvecklingspedagog men planerna på att organisera för att rekrytera en ny har inletts.

Som vårdnadshavare på Lilla Önnemo i allmänhet, och Vinbäret i synnerhet, kommer troligen denna information att väcka en del frågor och funderingar – det har jag och samtliga pedagoger full förståelse för! Önskvärt hade naturligtvis varit – för allas skull! – att vi här kunnat lämna exakta besked om när pedagogerna på Vinbäret slutar. Att det inte låter sig göras just nu beror på att vi arbetar för fullt med att få den övergången så smidig som möjligt – med allt vad det innebär. Dessutom är det inte ett ”en-persons-beslut” utan det är många inblandade såsom avlämnande/mottagande chef, verksamhetschefer samt pedagogerna själva. Det är ju inte en direkt ”vanlig” situation vi står inför... Det enda vi med bestämdhet kan meddela/lova är att detta ligger högst upp på prioriteringslistan just nu! Och – så fort det finns något nytt, t.ex. ett datum att förhålla sig till, kommunicerar vi ut det till er.

Som avslutning på denna information citerar jag mig själv i mitt förra inlägg:

”Att kunna få kontakt vid behov är viktigt! Du är välkommen att höra av Dig, via mail eller telefon, och är jag inte anträffbar direkt så återkommer jag så snart jag kan. Förvissa Dig då om att jag har fått kontaktuppgifter hur jag bäst når Dig. Mig når du på följande vis:

Telefon: 011-152077


 

Med vänlig hälsning

Maria Furenhed, förskolechef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.