Vikbolandets förskolor är förlagda några mil utanför Norrköping. Alla ligger i natursköna områden. Nära till skog och mark där barnen kan leka i trygg miljö.

tisdag 28 februari 2017

INFORMATION - VÅRDNADSHAVARE
2017-02-28

Nytt ang ”Personal på Önnemo förskola”
En vecka, med den nya vetskapen, har passerat. Efterhand insåg jag att alla inte fått del av informationen, så som tanken var, då många vårdnadshavare prenumererar på enbart vissa inlägg (med ”etikett”) från bloggen. Det rättades till under veckan men det gjorde att somliga tog till sig informationen lite senare än andra.

Precis som informationen löd i förra inlägget, ”Det enda vi med bestämdhet kan meddela/lova är att detta ligger högst upp på prioriteringslistan just nu! Och – så fort det finns något nytt, t.ex. ett datum att förhålla sig till, kommunicerar vi ut det till er.”, vill jag betona att vi jobbar på så gott vi bara kan. I dagsäget ser Lilla Önnemo ut så här:
Krusbäret – Karolina, Madde, Tesan samt utfyllnad av vikarie (just nu Sofie).
Vinbäret – Anna, Marie, Petra samt utfyllnad av vikarie (just nu Felix). Annelie börjar sin anställning, placering på Vinbäret, onsdag 12/4.

Måndag 10/4 kliver Lotta, som arbetar i köket Lilla Önnemo, in i barngrupp på Vinbäret. Hon är en känd person för barnen och även för många av er vårdnadshavare. I samband med detta lämnar 1 pedagog förskolan och går mot sitt nya uppdrag – i dagsläget inte avgjort vem.

De ”gamla och kända” pedagogerna (Anna, Marie, Petra och Tesan) kommer att ansvara för samtliga utvecklings-/överlämningssamtal och de kommer att starta relativt omgående. Överlämningen kommer att följas enligt planering och här kommer Anna att vara ”huvudansvarig”, åtminstone till en början.

Efter att ovan nämnda utvecklings-/överlämningssamtal är klara kommer det, något längre fram under vårterminen, att ske en s.k. gruppöverlämning till skolan. Där får lärarna i förskoleklass ta emot samlad information kring Vinbärsgruppens verksamhet – projekt, intressen, arbetssätt/rutiner, teman, etc. Dokumentation kring processerna, som belyser detta, kommer att stå i centrum för denna överlämning. Önskar man, som vårdnadshavare, en extra/förstärkt överlämning finns alla möjligheter för detta – ett samtal eller mail om dylikt önskemål är det enda som krävs för det. I och med ovanstående blir det inga ytterligare samtal – tidigare har s.k. Tre-parts-samtal förekommit – med skolan/lärarna.

Jag har mött en del vårdnadshavare under veckan, via telefon och/eller mail, och tagit del av frågor och funderingar. I dessa möten har jag, dessvärre, bara kunnat lyssna och bekräfta utan att kunna leverera någon ny information – precis som jag beskrev i det förra blogginlägget. Även pedagogerna på förskolan har mött en del av er i dessa frågor och då har ni visat viss förståelse och önskat dem Lycka Till i sina nya utmaningar.
Jag har fått frågan om föräldramöte och här följer besked: enligt ett beslut på ett föräldramöte i september -16 sker all kommunikation/information av vikt genom förskolans blogg. Då det finns ett nytt inlägg skrivs det ut (i pappersform) och sätts in i en pärm på respektive avdelning. Placeringen för denna är överenskommen – företrädesvis i hallen så att den är lätt åtkomlig. Samtlig kommunikation finns på så sätt tillgänglig för alla! Ett föräldramöte har sina fördelar, bl.a. att många tar del av ett stort antal frågor/svar samtidigt men å andra sidan vet vi att alla – av olika anledningar – inte kan närvara på ett kvällsmöte och då blir exkluderingen stor. Dessutom behöver vi ”hushålla” med pedagogernas arbetstid (utanför barngruppsförlagd tid) och framöver använda den till alla samtal, se ovan.

Nu till något av det viktigaste i denna process: barnen! I en inte alltför avlägsen tid (2 generationer) såg man barndomen enbart som en transportsträcka samt en tid av förberedelse för ”Vuxenlivet”. Idag ser vi våra barn i ett helt annat ljus, fulla av kompetens och förmågor som vi, i förskolan, har förmånen att få vara en del av att locka fram och förvalta! ”Det kompetenta barnet” är inte bara en modern fras utan vi lägger stor tilltro i begreppet – på riktigt. I detta läge får vi ännu en möjlighet att påvisa barnens fantastiska kompetens; att, med vår hjälp att skapa så goda förutsättningar vi kan, möta och hantera förändringar i sitt liv. Vi får anledning att reflektera över hur vi ”bygger in” trygghet hos barnen – som ju är en av förutsättningarna för att växa och utvecklas – är t.ex. en individuell pedagog viktigare än en väl känd grupp samt väl kända pedagogiska miljöer? Är en individuell pedagog viktigare än väl kända rutiner och trygga vuxna? Vi får all anledning att, i samspel med varandra – vårdnadshavare och pedagoger – sätta vår tilltro till våra kompetenta barn. Om vi visar att detta är möjligt kommer barnen att lita på oss. Men – en förutsättning för att det ska fungera är att vi kommunicerar med barnen! De ska vara delaktiga i processen genom att vi pratar med, ställer frågor till samt lyssnar på dem. Varje barn på Vinbäret ska sluta på förskolan och gå mot nya utmaningar, det gäller även några vuxna. Lite synd, kan man kanske tycka, att det inte sker exakt samtidigt men det kommer att gå. Jag väljer att tro att det dessutom kommer att gå bra!

Allt för nu.

Med vänlig hälsning
Maria Furenhed

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.