Vikbolandets förskolor är förlagda några mil utanför Norrköping. Alla ligger i natursköna områden. Nära till skog och mark där barnen kan leka i trygg miljö.

onsdag 25 januari 2017

Föräldradialog

Härmed inbjuds du, som vårdnadshavare, till Föräldradialog på förskolan. Det är ett forum där vi möts under informella former - vårdnadshavare, någon/några pedagog/-er samt förskolechef - för samtal och frågor om verksamheten. Denna dialog är även första tillfället att möta områdets nytillträdda chef, Maria Furenhed.
För att vi ska ha möjlighet att ha en framförhållning, om intresset för detta forum finns, önskar vi ta in en anmälan om deltagande.
Plats: Stora Önnemo matsalen, ingång genom avd. Lingonet
Tid: onsdag 22/2, kl. 18 - 19
Anmälan: till resp. avdelningspedagoger senast fredag 17/2 - tack!
Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.