Vikbolandets förskolor är förlagda några mil utanför Norrköping. Alla ligger i natursköna områden. Nära till skog och mark där barnen kan leka i trygg miljö.

tisdag 18 oktober 2016

HÄLSNING FRÅN FÖRSKOLECHEFEN

De vackra höstfärgerna och den höga, härliga höstluften som nyper i kinderna påminner oss om att hösten är här. Då passar jag på att stanna upp för att berätta för er om verksamheten utifrån förskolechefens perspektiv.
Under hösten har vi haft två kompetensutvecklingsdagar. Dessa dagar är värdefulla för vårt arbete som sker varje dag i verksamheten tillsammans med barnen. Den första dagen ägnades åt arbetslagsutveckling. Det var fokus på att som arbetslag samarbeta, kommunicera samt ge och ta feedback. Ett väl fungerande arbetslag speglar även barngruppen och verksamheten utifrån uppdraget. Den andra kompetensutvecklingsdagen ägnade varje arbetslag till att fördjupa och reflektera kring uppdraget (LPFÖ) via Norrköpings förskolors verksamhetsidé. Fördjupning och reflektioner var direkt kopplade till det arbete som sker dagligen i den aktuella barngruppen. På eftermiddagen var alla pedagoger på en föreläsning om ”Pedagogisk miljö i tanke och handling”. De som arbetar i våra kök deltar också i kompetensutveckling. Då har bland annat fokus varit på tillagning av vegetariska rätter samt födoämnesallergier. Senare under hösten kommer de även att få ta del av en föreläsning gällande tillsatser i mat. Se även länken nedan: http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/forskola/rad-och-material/
Som jag berättade i våras har båda förskolornas pedagoger arbetat och fördjupat sig i förskolans barn- och kunskapssyn och skapat gemensamma ställningstaganden. Det handlar bland annat om att möta det kompetenta barnet och som förskola vara ett komplement till hemmet utifrån förskolans specifika uppdrag (läroplanen). Vi har arbetat med detta utifrån det historiska perspektivet och jämfört förskolan och daghemmet och dess olika uppdrag! Fråga oss gärna mer om du blir nyfiken!! Barnkonventionens dag är den 20/11 i Värmekyrkan! Alla barn har fått ett varsitt program! Vi Förbereder oss genom att sjunga sånger och förvandla glasburkar till ljuslyktor, ljuslyktorna kommer att tändas på Holmentorget den 201/11, missa inte det!!
Tveka inte att höra av Dig när det uppstår frågor och funderingar! Vikbolandet 2016-10-17 Med vänliga hälsningar Emma Lilienberg förskolechef emma.lilienberg@edu.norrkoping.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.