Vikbolandets förskolor är förlagda några mil utanför Norrköping. Alla ligger i natursköna områden. Nära till skog och mark där barnen kan leka i trygg miljö.

tisdag 19 april 2016

TILL DIG SOM HAR BARN I NORRKÖPINGS FÖRSKOLOR


Dina synpunkter är viktiga för kvaliteten i våra förskolor!

Under perioden 18 april - 16 maj genomförs en enkätundersökning på alla förskolor i Norrköping, kommunala och fristående.

Vi arbetar ständigt med att utveckla en verksamhet av hög kvalitet. Vi vill också ha en verksamhet som är likvärdig där varje barn bemöts på allra bästa sätt. Därför vill vi ha din hjälp med att svara på ett antal frågor om hur du upplever kvaliteten på ditt barns förskola.

Utifrån dina och andra föräldrars svar får vi information om hur vi kan förbättra verksamheten framöver. För att få ett pålitligt resultat är varje svar viktigt.

Enkäten är anonym och en samlad rapport lämnas till din förskola när enkäten är genomförd.

Tack för din medverkan – den är värdefull för oss!

Med vänlig hälsning

Sofie Lindén, FoU-chef

Utbildningskontoret, Norrköping

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.