Vikbolandets förskolor är förlagda några mil utanför Norrköping. Alla ligger i natursköna områden. Nära till skog och mark där barnen kan leka i trygg miljö.

tisdag 26 april 2016

ORGANISATIONEN PÅ ÖNNEMO FÖRSKOLA
skolans namn
 

Arbetet med organisationen på Önnemo förskola pågår för fullt.  Syftet är att skapa en hållbar organisation som har sin grund i förskolans uppdrag och fokus på barnets bästa hand i hand med alla medarbetares arbetsmiljö.

 

Vi har nu skapat sex jämna barngrupper efter de förutsättningar som råder nu. Efter dialog med familjer kommer några barn att byta hus från stora till lilla Önnemo fom augusti. För dessa barn planeras en särskild övergång med bla informationsmöte och besök.

 

För de barn som kommer att vara kvar på stora Önnemo har vi inom den stora avdelningen, Falken respektive Örnen, fördelat barnen i två grupper. En grupp med äldre barn och en grupp med yngre barn. Vi har skapat grupper som ska bli så bra som möjligt för alla barn utifrån våra lokala förutsättningar och de barn som finns i grupperna idag. Information om vilken grupp ditt barn kommer att tillhöra ges muntligt av arbetslagets pedagoger under kommande veckor. Denna förändring sker arbetslagsvis i nära samarbete tillsammans barnen och i dialog med föräldrar.

 

Nästa steg är att förändra i våra arbetslag så att det finns pedagoger med relation till våra barn i varje grupp. Detta arbete är igång och en, i vissa fall, svår ekvation att lösa. Det handlar om olika tjänstgöringsgrader, kompetens, önskemål och relationer till våra barn. I samband med detta sker även en rekrytering, Halima Nur Osman kommer att vara föräldraledig och Jennifer Stenström ska börja studera. Sökunderlaget har hitintills varit tunt.

När bemanningen är klar kommer vi att informera Dig!

 

Tveka inte att höra av Dig när det uppstår frågor och funderingar!

 

Vikbolandet 2016-04-25

 

Med vänliga hälsningar

Emma Lilienberg  förskolechef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.